Լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց վճար

Համարի սեփականատիրոջ անվանափոխություն

500 դրամ

Վառված/կորցված համարի փոխարինում

500 դրամ

Համարի վերականգնում

500 դրամ