Լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց վճար

Համարի փոխարինում

3,000 դրամ

Անջատված համարի վերամիացում

1,000 դրամ

Համարի սեփականատիրոջ անվանափոխություն

1,000 դրամ

Վառված/կորցված համարի փոխարինում

1,500 դրամ