Տվյալներ/Ֆաքս

Ուզում եք ուղարկել և ստանալ էլեկտրոնային հաղորդագրություններ կամ ֆաքս, միացրե´ք ձեր հեռախոսը համակարգչին կամ ֆաքսիմիլային սարքին:

Միացման վարձ - անվճար
Ամսավճար – 500 դրամ


Հիմնական տեղեկությունների համար՝
info@kt.am
Բաժանորդների սպասարկման համար՝
customerservice@kt.am
Մամուլի համար՝ press@kt.am