Ծառայություններ ստեղծող

Բաժին` Կոմերցիոն

Ենթաբաժին` Մարքեթինգ և հաղորդակցություն

Ստորաբաժանում` Ապրանքների զարգացում

Պաշտոնի նպատակը

Մշակել և առաջարկել նոր ծառայություններ և  ներկայացնել դրանք ղեկավարության հաստատմանը ընկերության շահութաբերությունը բարձրացնելու նպատակով:

Հիմնական գործառույթները

Վերլուծությունների  իրականացում

 • Ապրանքի թողարկումից առաջ և հետո վերլուծության իրականացում
 • Շուկայի ուսումնասիրության և վերլուծության ներկայացում ղեկավարությանը 

Ապրանքների և ծառայությունների մշակում

 • Մարքեթինգ պլանի ստեղծում և ներկայացում ղեկավարության հաստատման համար
 • Տնտեսական հիմնավորման վերլուծության պատրաստում և ներկայացում ղեկավարության հաստատման համար
 • Այլ բաժինների և ենթաբաժինների հետ նոր ծառայությունների մշակման համաձայնեցում
 • Ներգրավված բաժինների հետ համագործակցություն

Ապրանքի ներկայացում և թողարկում

 • Ղեկավարությանը նոր մշակված ապրանքների ներկայացում
 • Թողարկմանը ներգրավված բաժինների համար անհրաժեշտ կարգադրությունների, ընթացակարգերի  և նյութերի  պատրաստում 

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն

 • Հաշվետվությունների ներկայացում` ըստ ներքին ընթացակարգերի  

 Այլ գործառույթներ

 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում
 • Մշակված ապրանքների և ծառայությունների բարելավմանն ուղղված գործողությունների մշակում

Որակավորումներ և ունակություններ`

 • Բարձրագույն կրթություն (բակալավր)
 • Մաթեմատիկական գիտելիքներ
 • Վերլուծողական հմտություններ և վերլուծության մեթոդների իմացություն 
 • Մարքեթինգային ստանդարտների իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Excel լավ իմացություն

Հիմնական տեղեկությունների համար՝
info@kt.am
Բաժանորդների սպասարկման համար՝
customerservice@kt.am
Մամուլի համար՝ press@kt.am