Չանհանգստացնել

Ծառայությունը կտեղեկացնի զանգահարողներին ձեր բացակայության կամ զբաղված լինելու մասին:

Միացման վարձ - անվճար
Ամսավճար - անվճար


Հիմնական տեղեկությունների համար՝
info@kt.am
Բաժանորդների սպասարկման համար՝
customerservice@kt.am
Մամուլի համար՝ press@kt.am