Ֆիքսված համացանց

ՂՏ առաջարկում է համացանցի բաժանորդագրության մի քանի տարբերակ` ֆիքսված հեռախոսակապի, ռադիո և DSL մոդեմի, ինչպես նաև Wi-Fi անլար ֆիքսված սարքի միջոցով: