Շրջանների կոդեր

Շրջան

Շրջանի կոդ

Ասկերան

76

Հադրութ

55

Մարտակերտ

42

Մարտունի

82

Շուշի

73

Քաշաթաղ

75

Ստեփանակերտ

(047) 1, 2, 3, 77, 94, 95, 96, 97


Հիմնական տեղեկությունների համար՝
info@kt.am
Բաժանորդների սպասարկման համար՝
customerservice@kt.am
Մամուլի համար՝ press@kt.am