Շրջանների կոդեր

Շրջան

Շրջանի կոդ

Ասկերան

76

Հադրութ

55

Մարտակերտ

42

Մարտունի

82

Շուշի

73

Քաշաթաղ

75

Ստեփանակերտ

(047) 1, 2, 3, 77, 94, 95, 96, 97