Շրջանների կոդեր

Շրջան Շրջանի կոդ
Ասկերան (047) 76
Մարտակերտ (047) 4
Մարտունի (047) 80, 82, 83
Ստեփանակերտ (047) 1, 2, 3, 74, 77, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

Հիմնական տեղեկությունների համար՝
info@kt.am
Բաժանորդների սպասարկման համար՝
customerservice@kt.am
Մամուլի համար՝ press@kt.am