Շրջանների կոդեր

Շրջան

Շրջանի կոդ

Ասկերան

(047) 76

Հադրութ

(047) 5

Մարտակերտ

(047) 4

Մարտունի

(047) 80, 82, 83

Շուշի

(047) 70, 73

Քաշաթաղ

(047) 75

Ստեփանակերտ

(047) 1, 2, 3, 74, 77, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97


Հիմնական տեղեկությունների համար՝
info@kt.am
Բաժանորդների սպասարկման համար՝
customerservice@kt.am
Մամուլի համար՝ press@kt.am