Վաճառքի և սպասարկման խորհրդատու (պահուստային)

Բաժին` Կոմերցիոն

Ենթաբաժին` Բաժանորդների սպասարկում

Ստորաբաժանում` Սպասարկման կենտրոն

Մարտակերտի շրջան, գ. Հաթերք

 

Պաշտոնի նպատակը 

Իրականացնել ընկերության հաճախորդների սպասարկումը և ծառայությունների վաճառքը` սպասարկման կենտրոնի անխափան աշխատանքը ապահովելու նպատակով, բաժանորդների սպասարկման ենթաբաժնի ընթացակարգերի և ղեկավարության հրահանգների շրջանակներում:

 

Հիմնական գործառույթները

Վաճառքի իրականացում

 • Ֆիքսված հեռախոսագծերով ինտերնետ ծառայությունների տրամադրում:
 • Ինտերնետ ծառայության վերաբերյալ բոլոր տեսակի սարքերի վաճառք/տրամադրում:
 • Ֆիքսված, բջջային հեռախոսահամարների բոլոր ծառայությունների վաճառք, նշված ծառայությունների ակտիվացման և ապաակտիվացման կազմակերպում:
 • Լիցքավորման և Պրեմիում քարտերի վաճառքի իրականացում: 

Ծառայությունների տրամադրում

 • Ֆիքսված, անլար, բջջային` կանխավճարային և հետվճարային, հեռախոսահամարների տրամադրում և հեռախոսահամարների հետ կապված գործարքների իրականացում` քարտի փախարինում, վերականգնում, ժամանակավոր անջատում, և այլն:
 • Հեռախոսահամարների ամսավճարների և միջքաղաքային հեռախոսազանգերի դիմաց վճարների իրականացում: 

Տեղեկատվության տրամադրում հաճախորդներին

 • Բաժանորդներին նրանց հաշիվների, կանխիկ վճարումների, կարգավիճակի փոփոխության մասին տեղեկատվության տրամադրում:
 • Բաժանորդներին կանխավճարային քարտի բալանսի, կարգավիճակի, ժամկետների, սակագների մասին տեղեկատվության տրամադրում:
 • Բաժանորդներին նոր ծառայությունների և դրանց սակագնային պլանների մասին տեղեկացում` տրամադրելով համապատասխան թռուցիկներ: 

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն

 • Դրամական միջոցների հաշվառում:
 • Օրական հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում:  

Այլ գործառույթներ

 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում:
 • Համապատասխան ստորաբաժանման այլ մասնագետի փոխարինում: 

Որակավորումներ և ունակություններ

 • Հայերեն, ռուսերեն, լեզուների իմացություն
 • MS Office ծրագրի լավ իմացություն
 • Միջնակարգ կրթություն

Հիմնական տեղեկությունների համար՝
info@kt.am
Բաժանորդների սպասարկման համար՝
customerservice@kt.am
Մամուլի համար՝ press@kt.am