Համակարգային ադմինիստրատոր

Բաժին`Արհեստագիտական և տեղեկատվական համակարգեր

Ենթաբաժին` Տեղեկատվական համակարգեր

Ստորաբաժանում` Համակարգերի մշակում և սպասարկում

Հիմնական գործառույթները

Microsoft-ի արտադրանքներ

 • Microsoft Windows Server 2008, 2012, 2016 (տեղադրում և սպասարկում)
 • Microsoft SQL Server (տվյալների բազայի ստեղծման, պահուստավորման, վերականգնման և վերահսկման ընթացակարգերի իրականացում)
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 (տեղադրում և սպասարկում)
 • Microsoft System Center Configuration Manager ver. 1806 (տեղադրում և սպասարկում)
 • Microsoft Exchange 2013 mail server (տեղադրում, սպասարկում և վերահսկում)
 • Microsoft Volume Activation service (տեղադրում և սպասարկում)
 • Microsoft Active Directory service (տեղադրում և սպասարկում, խմբային կանոնակարգի մշակում)
 • Microsoft DNS service (տեղադրում և սպասարկում)
 • Microsoft DHCP service (տեղադրում և սպասարկում)
 • Microsoft File and Printer Sharing service (սպասարկում)

VMware-ի արտադրանքներ 

 • VMware ESXI Hypervisor (տեղադրում, կառավարում, վերահսկում)
 • VMware vCenter (տեղադրում, կառավարում, վերահսկում)

Այլ գործառույթներ

 • Էլեկտրոնային փոստի հակավիրուսային, հակասպամային և ցանցային անվտանգության հիմունքների կիրառում
 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում
 • Համապատասխան ստորաբաժանման այլ մասնագետի փոխարինում

Որակավորումներ և ունակություններ

 • Բարձրագույն կրթություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն 

Հիմնական տեղեկությունների համար՝
info@kt.am
Բաժանորդների սպասարկման համար՝
customerservice@kt.am
Մամուլի համար՝ press@kt.am