Զանգերի սակագներ

Ծառայությունների անվանումը

Քաղաքացիների համար/ Բյուջետային հիմնարկների համար/ Այլ բաժանորդների համար

Թվային ցանցում տրամադրվող անվճար րոպեների քանակը ամսական

 500 րոպե

501 րոպեից ավելի

 5 դրամ

Զանգեր Ստեփանակերտի և շրջանների միջև

 18 դրամ

Զանգեր դեպի Ղարաբաղ Տելեկոմի բջջային ցանց

 26 դրամ

Զանգեր դեպի Հայաստանի ֆիքսված ցանց

 22 դրամ

Զանգեր դեպի Հայաստանի բջջային ցանց

 36 դրամ

Միջազգային զանգեր