Vpn վիրտուալ մասնավոր ցանց

  • Ցանցի մեկ կետի ամսական սակագինը, (ներառյալ ԱԱՀ, ՀՀ դրամ).

 

Պորտի արագություն Մբ/վրկ

1-ին գոտի
(Ստեփանակերտ քաղաք)

2-րդ գոտի
(Շուշիի և Ասկերանի շրջաններ)

3-րդ գոտի
(Մարտունու և Մարտակերտի շրջաններ)

4-րդ գոտի
(Հադրութի և Քաշաթաղի շրջաններ)

5-րդ գոտի
(Շահումյանի շրջան)

 1

 5,000

10,000

15,000

20,000 

25,000

 2

 9,500

14,500

19,500

24,500

29,500

 3

 14,250

19,250

24,250

29,250

34,250

 4

 19,000

24,000

29,000

34,000

39,000

 5

 22,500

27,500

32,500

37,500

42,500

 6

 27,000

32,000

37,000

42,000

47,000

 7

 31,500

36,500

41,500

46,500

51,500

 8

 34,000

39,000

44,000

49,000

54,000

 9

 38,250

43,250

48,250

53,250

58,250

10

 42,500

47,500

52,500

57,500

62,500

 20

 80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

 30

 120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

 40

 160,000

165,000

170,000

175,000

180,000

 50

 175,000

180,000

185,000

190,000

195,000

 60

 210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

 70

 245,000

250,000

255,000

260,000

265,000

 80

 200,000

205,000

210,000

215,000

220,000

 90

 225,000

230,000

235,000

240,000

245,000

100

250,000

255,000

260,000

265,000

270,000

 


Հիմնական տեղեկությունների համար՝
info@kt.am
Բաժանորդների սպասարկման համար՝
customerservice@kt.am
Մամուլի համար՝ press@kt.am