Արցախի շրջանների ֆիքսված հեռախոսակապի կոդեր
 • ք․ Ստեփանակերտ
  (047) 9X-XX-XX
 • Ասկերանի շրջան՝ ք․ Ասկերան
  (047) 67-7X-XX
 • Մարտունու շրջան՝ ք․ Մարտունի
  (047) 82-XX-XX
 • Մարտակերտի շրջան՝ ք․ Մարտակերտ
  (047) 4X-XX-XX