Միքս 2900
Երեք ծառայություն մեկ փաթեթում
 • Շարժական համացանցի ծավալ

  37 ԳԲ
 • Րոպեներ դեպի Արցախ, Հայաստան և Ռուսաստան

  350 րոպե
 • Ներցանցային SMS հաղորդագրություններ

  300 SMS
 • Ներցանցային րոպեներ

  Անսահմանափակ

 

 • Սակագնային պլանն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է հաշվին ունենալ համապատասխան գումար:
 • Դեպի Ռուսաստան տրամադրվող րոպեները հնարավոր է օգտագործել զանգահարելով բացառապես Beeline օպերատորի հեռախոսահամարներին։
 • Դեպի Արցախ, Հայաստան և Ռուսաստան տրամադրվող 350 րոպեները սպառելուց հետո բաժանորդը կստանա ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ հավելյալ ներցանցային րոպեներ։
 • Փաթեթում ներառված ծավալի մնացորդը ստուգելու համար անհրաժեշտ է հավաքել *444# հրահանգը:
 • Տրամադրված րոպեները սպառելուց հետո 1 րոպեի համար կգանձվի 21 դրամ:
 • Տրամադրված SMS-ները սպառելուց հետո 1 SMS համար կգանձվի 8 դրամ:
 • Միավորների սպառումից հետո շարժական համացանցի ծառայության մատակարարումը կդադարեցվի:
 • Փաթեթի վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո բոլոր չօգտագործված միավորները կզրոյանան:
 • Բաժանորդը կարող է ցանկացած պահի անցում կատարել այլ Միքս փաթեթի, սակայն այդ դեպքում գործող փաթեթի բոլոր միավորները կզրոյանան:
 • Փաթեթի վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո բաժանորդի հաշվեկշռին բավարար գումարի առկայության դեպքում փաթեթը ինքնաբերաբար կվերաակտիվանա: 
 • Տրամադրված միավորները հնարավոր է օգտագործել Հայաստանում գտնվելիս` գրանցվելով բացառապես Team Telecom Armenia օպերատորի ցանցում:

 

 • Միքս սակագնային պլանի ցանկացած փաթեթի ակտիվացում տրամադրում է հեռախոսահամարի վավերականության 6 ամիս ժամկետ:
 • Նոր Միքս փաթեթ չակտիվացնելու դեպքում և հեռախոսահամարի վավերականության ժամկետը լրանալուց հետո հեռախոսահամարը կկասեցվի 1 ամիս ժամկետով:
 • Կասեցված հեռախոսահամարից նոր փաթեթ ակտիվացնելու համար պարզապես անհրաժեշտ է համալրել հաշիվը վերջին բաժանորդագրված փաթեթի գնին համապատասխան գումարով (առնվազն 300 դրամ):
 • Կասեցումից մեկ ամիս անց հեռախոսահամարը կդրվի վաճառքի:

 

Ամսական վճար
2,900
Վավերականության ժամկետ՝ 30 օր
ակտիվացման հրահանգ
*444*2900#