Ծրագրավորող
 • Մասնաճյուղ
  Վ. Մամիկոնյան 23
 • Ենթաբաժին
  Տեղեկատվական արհեստագիտություն
Պաշտոնի նպատակը
Ծրագրերի մշակում
Հիմնական գործառույթները
Նոր ծրագրերի մշակում և ներկայացում

 

 • Նախագծի պլանավորում և ծրագրի ալգորիթմի կազմում:
 • Մտից և ելից տվյալների, տվյալների մշակման գործընթացի և դիզայնի, անվտանգության մուտքի համաձայնեցում:
 • Ծրագրի կազմում, կազմված ծրագրի թեստավորում, շտկում և թողարկում:
 • Թողարկված ծրագրի սպասարկում, օգտագործողների ուսուցում:

 

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն
 • Հաշվետվությունների ներկայացում` ըստ ներքին ընթացակարգերի:

 

Այլ գործառույթներ
 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում:
 • Ցանցային սարքավորումների վերահսկում, խնդիրների դուրս բերում և լուծում:
 • Զանգերի կենտրոնից փոխանցված զանգերի ուսումնասիրում և լուծում:
 • Համապատասխան ստորաբաժանման այլ մասնագետի փոխարինում:
Որակավորումներ և ունակություններ
 • Ծրագրավորման լեզուներ, օպերացիոն համակարգեր և ցանց
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • PHP, JAVA, JAVA Script գերազանց իմացություն
 • Բարձրագույն կրթություն
 • 3-5 տարվա մասնագիտական փորձ:

 

Ինքնակենսագրության (CV/Resume) նմուշը կարող եք գտնել այստեղ։
Դիմելու համար ուղարկեք ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզվով նշված էլ․հասցեին՝
vacancy@kt.am