Խորհրդատու, Մարտակերտի շրջան
 • Մասնաճյուղ
  գյուղ Դրմբոն
 • Ենթաբաժին
  Մարքեթինգ և հաղորդակցություն
Պաշտոնի նպատակը
Համաձայնեցնելով ԲՍԵ-ի ավագ խորհրդատուի հետ իրականացնել սպասարկման կենտրոնի գործունեությունը:
Հիմնական գործառույթները
Վաճառքի իրականացում

 

 • Անշարժ հեռախոսագծերով ինտերնետ ծառայությունների տրամադրում:
 • Ինտերնետ ծառայության վերաբերյալ բոլոր տեսակի սարքերի վաճառք/տրամադրում:
 • Անշարժ, բջջային հեռախոսահամարների բոլոր ծառայությունների վաճառք, նշված ծառայությունների ակտիվացման և ապաակտիվացման կազմակերպում:
 • Լիցքավորման քարտերի վաճառքի իրականացում:

 

Ծառայությունների տրամադրում

 

 • Անշարժ, անլար, բջջային` կանխավճարային և հետվճարային հեռախոսահամարների տրամադրում և հեռախոսահամարների հետ կապված գործարքների իրականացում` քարտի փոխարինում, վերականգնում, ժամանակավոր անջատում և այլն:
 • Հեռախոսահամարների ամսավճարների և միջքաղաքային հեռախոսազանգերի դիմաց վճարների իրականացում:

 

Տեղեկատվության տրամադրում հաճախորդներին

 

 • Բաժանորդներին նրանց հաշիվների, կանխիկ վճարումների, կարգավիճակի փոփոխության մասին տեղեկատվության տրամադրում:
 • Բաժանորդներին կանխավճարային քարտի բալանսի, կարգավիճակի, ժամկետների, սակագների մասին տեղեկատվության տրամադրում:
 • Բաժանորդներին նոր ծառայությունների և սակագնային պլանների մասին տեղեկացում` տրամադրելով համապատասխան թռուցիկներ:

 

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն

 

 • Դրամական միջոցների հաշվառում:
 • Օրական հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում:

 

Այլ գործառույթներ

 

 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում:
Որակավորումներ և ունակություններ
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների պարտադիր իմացություն
 • Անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է
 • MS Office ծրագրի լավ իմացություն
 • Միջնակարգ կրթություն
 • Լավ հաղորդակցվելու ունակություն

 

Ինքնակենսագրության (CV/Resume) նմուշը կարող եք գտնել այստեղ։
Դիմելու համար ուղարկեք ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզվով նշված էլ․հասցեին՝
vacancy@kt.am