ՏՏ կրտսեր մասնագետ
 • Մասնաճյուղ
  Վ. Մամիկոնյան 23
 • Ենթաբաժին
  Տեղեկատվական արհեստագիտություն
Պաշտոնի նպատակը
Բաժանորդների և ներքին ցանցի սպասարկում
Հիմնական գործառույթները
Բաժանորդների սպասարկում

 

 • Ինտերնետ բաժանորդների սպասարկում:
 • Զանգի կենտրոնից փոխանցված ինտերնետ բաժանորդների բողոքների ընդունում, խնդիրների, պատճառների բացահայտում և լուծում:

 

Գլխամասային գրասենյակի ներքին ցանցի սպասարկում

 

 • Համակարգիչների տեղադրում:
 • Օպերացիոն համակարգերի տեղադրում:
 • Թերությունների վերացում և համակարգիչների անխափան աշխատանքի ապահովում:

 

Տեսախցիկների սպասարկում

 

 • Տեսախցիկների տեղադրում:
 • Տեսախցիկների աշխատունակության ամենօրյա ստուգում և թերությունների վերացում:
 • Տեսախցիկների ծրագրերի թարմացում:

 

Հաշվետվություններ և փաստաթղթաշրջանառություն

 

 • Հաշվետվությունների ներկայացում` ըստ ներքին ընթացակարգերի:

 

Այլ գործառույթներ

 

 • Այլ բաժինների հետ աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում:
 • Համապատասխան ստորաբաժանման այլ մասնագետի փոխարինում:
 • Տնօրենության կողմից հանձանարարված մասնագիտական այլ առաջադրանքների կատարում:
Որակավորումներ և ունակություններ
 • Ծրագրավորման լեզուներ, օպերացիոն համակարգեր և ցանց
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (լավ իմացություն)
 • Բարձրագույն կրթություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում (բակալավր)

 

Ինքնակենսագրության (CV/Resume) նմուշը կարող եք գտնել այստեղ։
Դիմելու համար ուղարկեք ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզվով նշված էլ․հասցեին՝
vacancy@kt.am